De grootste vijanden van een perfect gazon zijn mos en onkruid. Als uw gazon na de winter bedekt is met een laag mos is er slechts één remedie: verticuteren!

Verticuteren of cultiveren betekent het gazon “bevrijden” van een verstikkende viltlaag. Deze laag kan bestaan uit dood of levend materiaal zoals grassprieten, mos en allerlei rommel. Door het verwijderen van deze viltlaag krijgen lucht, licht en water weer toegang tot het grondoppervlak. Verticuteren wordt meestal in het voorjaar gedaan. Het kan in principe gedurende de hele groeiperiode van het gras.

Het verticuteren is gemakkelijk zelf te doen met behulp van de juiste machine.
Deze machines zijn verkrijgbaar met een elektrische,- of benzine motor. Belangrijk is dat de machine is voorzien van puntige, goed afgestelde messen, met een maximale mesafstand van 3 cm.
Messen die niet puntig blijven verliezen al snel hun grijpvermogen, waardoor de gebruiker geneigd is om de machine dieper in te stellen. Hierdoor lijden de graswortels onomkeerbare schade. Het gevolg hiervan is dat ook het onkruid weer volop de kans krijgt om te gaan groeien.

De verticuteermachines van Becx Tuinmachines zijn standaard uitgerust met permanent puntige messen. U kunt deze machines kopen of huren.

Gebruiksaanwijzing voor goed verticuteren.

 • Allereerst het gazon maaien op ongeveer 3 cm maaihoogte en het gras afvoeren.
 • Markeer alle obstakels in het gazon, zoals verzonken sproeiers en elektrische draden van een robotmaaier.
 • Houd rekening met het afvoeren van een grote hoeveelheid afval. Regel eventueel een container, of een aanhangwagen.
 • De verticuteermachine is geneigd hard vooruit te lopen. Het is belangrijk de snelheid te matigen tot ongeveer de helft van de normale maaisnelheid.
 • Sla bij het verticuteren steeds een baan over, zodat u niet steeds met de wielen over reeds geverticuteerd materiaal rijdt. (de messen gaan dan schuin door het gazon)
 • Ruim het geverticuteerd materiaal op.
 • Verticuteer de overige banen.
 • Ruim het geverticuteerd materiaal op.
 • Indien er veel materiaal uit het gazon is gekomen, nogmaals verticuteren. Dit maal dwars of schuin over het gazon. U hoeft nu geen baan meer over te slaan.
 • Nogmaals het geverticuteerd materiaal opruimen, en alles namaaien met een cirkelmaaier, bij voorkeur 1 standje lager.

Tips voor het opruimen van het materiaal.

Meestal komt er een grote hoeveelheid afval uit het gazon.

Het opruimen van het materiaal is veel werk. Bij gazons van een paar honderd m2 is dit met de hand goed te doen. Ruim met een bladhark of grashark het materiaal globaal op.

Het laatste gedeelte kunt met het namaaien met een cirkelmaaier met opvangbak netjes opruimen.

Bij grote gazons is het gemakkelijker om het materiaal op te ruimen met een zitmaaier met grasopvangbak. Is er heel veel materiaal op te ruimen is gaat dat met een zitmaaier echter niet altijd goed. Het is mogelijk dat het afvoerkanaal regelmatig verstopt. Zitmaaiers zijn hier n.l. niet voor ontworpen.

Er zijn meer professionele zitmaaiers in de markt die dit wel kunnen. Bij grote gazons is het aan te bevelen om hier dan gebruik van te maken. Als u hier niet over beschikt is huren ook een optie.

Beluchten van gazons.

De volgende stap voor het verkrijgen van een perfect gazon is beluchten. Door met een  beluchtingsmachine over het gazon te rijden maakt u gaatjes in de grond van ongeveer 2 cm doorsnede en ongeveer 7 cm diep, afhankelijk van de hardheid van de bovenlaag van het gazon. De verwijderde grond komt als “pluggen” op het gazon liggen. Nu kunnen mest, water en zuurstof de wortels van het gras weer bereiken. U kunt ook van de gelegenheid gebruik maken om bodemverbetering toe te passen door bezanden of andere materialen te strooien die in de gaatjes terecht komen. De “pluggen”grond vallen binnen enkele weken uit elkaar en worden weer opgenomen in het gazon.

Bemesten en doorzaaien

Indien nodig eventuele kale plekken doorzaaien. Ook is het belangrijk om uw gazon voldoende te bemesten. Er zijn verschillende manieren van bemesten; zoals met klassieke, natuurlijke of langzaamwerkende meststoffen met elk hun specifieke eigenschappen.

Bemesting:

Wij kennen 3 manieren / mogelijkheden voor bemesting van uw tuin. Het is aan te bevelen vooraf een keuze te maken voor welke van deze 3 u kiest om het beste resultaat te verkrijgen.

 1.  Het 7 stappenplan van Ecostyle.
 2. Scotts landscaper Pro. Dit zijn langwerkende meststoffen voor de professionele gebruiker en de particulier.
 3. De klassieke meststoffen/mengmeststoffen.

1. Het 7-stappenplan van Ecostyle:

Natuurvriendelijk tuinieren, ook wel milieuvriendelijk tuinieren, is een wijze van tuinieren die zich vooral baseert op een visie op natuur en samenleving. Een bewuste keuze voor natuurvriendelijk tuinieren, komt vaak voort uit een gevoel voor veiligheid en zorg voor het milieu. Natuurvriendelijk tuinieren met Ecostyle is gebaseerd op de organische kringloop in de natuur, daardoor vindt er geen verstoring plaats van natuurlijke processen.

Het 7-stappenplan van Ecostyle is hiervoor uitermate geschikt.

7-Stappenplan Ecostyle:

Stap Omschrijving Hoeveelheid Periode
1 Verticuteren Maart / April
2 Doorzaaien gras-/gazonzaad Maart / April
3 AZ-kalk strooien 1 kg / 10 m2 Maart / April
4 Gazon-AZ strooien 1 kg / 10 m2 Maart / April
5 Kort grasmaaisel indien mogelijk laten liggen Hele maaiseizoen
6 2e bemesting Gazon-AZ 1 kg / 10 m2 Juli / September
7 Cocopeat strooien 20 ltr/ 10 m2 Oktober / November

Bij gebruikmaking van het 7-stappenplan van Ecostyle mag geen gebruik worden gemaakt van chemische mosdoders zoals ijzersulfaat. Dit middel dood het bodemleven wat nodig is om een goed effect van het 7-stappenplan te bewerkstelligen.

2. Scotts Landscaper Pro:

De Scotts Landscaper Pro lijn past langwerkende meststoffen toe voor een langdurige, gezonde en duurzame groei van uw gazon.

Eigenschappen van deze lijn meststoffen:

 • Hoog gehalte aan beschikbare voedingsstoffen.
 • Zeer betrouwbare afgifte van voedingsstoffen gedurende een lange periode.
 • Langdurige werking en veilig voor planten.
 • Hoogwaardig omdat de stikstof over een langere periode wordt afgegeven.
 • Zorgt voor een evenwichtige grasplant, zowel de bovengrondse als de ondergrondse ontwikkeling wordt gestimuleerd.

* Scotts meststoffen:

Omschrijving Samenstelling Werkingsduur Aanbevolen periode
Starter 18+24+5 2-3 maanden Tijdens inzaai / zomer
Full Season 27+5+5+2Mgo 8-9 maanden Februari t/m mei
All-Round 23+5+10+2Mgo 4-5 maanden Februari t/m augustus
Moss Control 14+0+5+6Fe 6-8 weken Maart t/m oktober
Weed Control 22+5+5+2.4D + dicamba 6-8 weken April t/m september
Osmocote 15+9+11+3Mgo 5-6 maanden Februari t/m mei

Voor al deze meststoffen geldt dat de stikstof is gecoat. Hierdoor komt de stikstof langzaam vrij. Het voordeel hiervan is dat de stikstof niet uitspoelt en daardoor langer werkt. Bij Osmocote zijn alle meststoffen gecoat. Daardoor is deze meststof uitermate geschikt voor in de border.

8

3. De klassieke meststoffen:

Iedere mengmeststof is samengesteld door verschillende meststoffen. Vaak wordt dit aangeduid met N+P+K. Onderaan dit overzicht staat vermeld wat de afkorting inhoud en waar deze meststof voor dient.

* Overzicht Klassieke meststoffen

Omschrijving Samenstelling NPK + Mgo Hoeveelheid / 100 m2 Bemesting / jaar Periode
Nitrofoska 12+12+17+2Mgo+ sporen-elementen 3 tot 4 kg 2 a 3 keer per jaar Om de 6 à 8 weken
Mengmest 12+10+18 3 tot 4 kg 2 a 3 keer per jaar Om de 6 à 8 weken
Kieseriet 35% Mgo 3 tot 4 kg 1 x per jaar Voorjaar
Magnesamon 22% Stikstof + 5% Mgo 3 tot 4 kg
Fosfor 3 tot 4 kg Voor wortelgroei, opbouw bladgroei
Pateàntkali 30% Kali / 10% Mgo 3 tot 4 kg Voor wortelgroei, opbouw bladgroei

Voordeel:

 • Relatief goedkoop.

Nadeel:

 • Deze meststoffen kunnen uitspoelen.
 • Meerdere keren per jaar bemesten.
 • Kans op verbranding bij niet juiste toepassing.

9

Overige meststoffen in ons bestand:

Omschrijving Samenstelling
Compo gazonmeststof + onkruidbestrijder 15+5+8+3Mgo+0,6Fe+0.7 2.4d+0,1Dicamba
Compo gazonmeststof met mosbestrijder 13+10+205 kg
Wolf langzaamwerkende meststof 24+5+57,5 g
Ferromel / ijzersulfaat 53% Fe

10

Afkortingen diverse meststoffen:

N Stikstof Voor de groei
P Phosfor Wortelgroei, opbouw bladgroei
K Kali Hardheid plan/gewas
Mgo Magnesium Kleur van het gewas
Fe IJzersulfaat Bestrijding mos
B Borium Borium, Zwavel en Zink zijn sporenelementen. Deze zijn voor diverse processen van de plant.
Zw Zwavel
Zi Zink

11 12

Maaien met mulching of combinatiemaaier

Het is belangrijk om te maaien met de juiste gazonmaaier. Als u geld en tijd wilt besparen is het mogelijk te maaien met een mulchmaaier. Deze machine zorgt ervoor dat het gemaaide gras wordt fijngesneden tot vrijwel onzichtbare deeltjes die vervolgens het gazon extra bemesten. Een besparing dus op meststoffen, op de maaitijd omdat er geen bak geleegd hoeft te worden en er hoeft geen gras afgevoerd te worden. Dit alles gaat goed als het op de juiste manier gebeurt. Zorg altijd dat er na het maaien met een mulchmaaier geen gemaaid gras zichtbaar op het gazon achterblijft. Als er toch gras blijft liggen kunt u de maaihoogte hoger afstellen totdat er geen gemaaid gras meer blijft liggen. Als het gazon dan niet kort genoeg gemaaid is kunt u dit opnieuw maaien op een lagere stand. Wilt u af en toe toch nog gras opvangen en in het najaar blad opzuigen dan is de beste keus om met een combimaaier te maaien. Deze kan in een handomdraai van de mulchstand omgezet worden in de opvangstand. Alle informatie hierover kunnen wij u vrijblijvend verstrekken.

Deze informatie stellen wij u ter beschikking om u de mogelijkheid te bieden op de juiste manier met het onderhoud van uw gazon om te gaan. Hierdoor krijgt u een mooier gazon en het kan u veel tijd en geld besparen.

Bij een bezoek aan ons bedrijf geven wij u graag nog meer informatie.

Het is ten strengste verboden bovenstaande tekst en afbeeldingen te verveelvoudigen (voor enig ander doel dan hiervoor is vermeld), te (her)publiceren, kopiëren, distribueren, te wijzigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Becx Tuinmachines Moergestel B.V. | Versie 032015-01

Bovenstaande tekst is ook beschikbaar in een printbare PDF, klik hiervoor op “share” en vervolgens op “Download”.