Geen faillissement voor zusterbedrijf Becx Machines BV

Het faillissement van BUITEN GEWOON BECX heeft geen gevolgen…

Winteronderhoud? Maak nu een afspraak

In de wintermaanden waarin uw tuinmachine minder nodig is is…

Website BecxMachines bijgewerkt

De website van Becxmachines is bijgewerkt met meer informatie…