Geen faillissement voor zusterbedrijf Becx Machines BV

Het faillissement van BUITEN GEWOON BECX heeft geen gevolgen voor ons zusterbedrijf Becx Machines BV.

Vol enthousiasme gaan we hiermee door! Voor informatie over Becx Machines BV verwijzen we u naar www.becxmachines.com of neem telefonisch contact op via +31 132070760.