Bij vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 28 mei 2019 is Buiten Gewoon Becx B.V. in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. H.L.J.M. van Grinsven tot curator.

In dit faillissement is door de Rechtbank per direct (Beschikking d.d. 29 mei 2019) een afkoelingsperiode gelast.

Gedurende de afkoelingsperiode mogen derden goederen die (mogelijk) hun eigendom zijn en die zich bij Buiten Gewoon Becx B.V. bevinden, niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te geven zich een oordeel te vormen over de failliete boedel: welke goederen zijn wel eigendom van Buiten Gewoon Becx B.V. en welke niet.

Op dit moment is de curator daar, samen met de directie van Buiten Gewoon Becx B.V., mee doende. Het gaat hier niet alleen om goederen die mogelijk onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, maar ook om goederen die in reparatie zijn gegeven.

Zodra deze inventarisatie is afgerond, zult u rechtstreeks worden benaderd danwel kunt u nadere informatie vernemen via deze website.

Indien u hierover op dit moment vragen of opmerkingen hebt, kunt u zich alleen schriftelijk melden bij de curator via h.vangrinsven@nextadvocaten.nl.